بازی آنلاین افسانه های ایران

دسترسی سریعورود / ثبت نامافسانه های ایرانگفتگو با پشتیبانموجودی حساب

راهنمای بازی

روند بازی
روند بازی
پیش از شروع بازی، می توانید تیم دلخواه خود را انتخاب کرده و وارد صحنه جنگ شوید. دست ها باز هستند و هر دو کاربر می توانند قهرمان های یکدیگر را ببینند. کاربر شروع کننده به صورت اتفاقی مشخص می شود. کاربر شروع کننده، یک کارت از تیم خود و یک کارت از تیم مقابل را انتخاب کرده و روی کلید کلیک می کند. کارت شما متناسب با قدرت حمله و قدرت ویژه خود به کارت حریف حمله می کند. پس از حمله، وضعیت سلامت قهرمان ها به روز می شود. هر قهرمانی که سلامت او به 0 برسد از بازی حذف می شود. در مرحله بعد نوبت حریف است تا یک کارت از تیم خود و یک کارت از تیم شما را برای جنگ انتخاب کند. این روند آنقدر ادامه پیدا می کند تا یکی از دو طرف، تمام کارت های خود را از دست بدهد. در هر مرحله، هر کدام از تیم ها، 30 ثانیه زمان دارند تا دو کارت را برای شروع جنگ انتخاب کنند.
سپر
قدرت ویژه : سپر
اگر کارتی، قدرت ویژه سپر را داشته باشد زمانی که مورد حمله قرار می گیرد به اندازه مقدار تعیین شده برای سپر، کمتر زخمی می شود. به عنوان مثال اگر سلامت یک کارت 8 و سپر آن 3 باشد، زمانی که از طرف یک کارت با قدرت حمله 10 وارد جنگ شود، پس از جنگ با سلامت 1 زنده می ماند چون 3 واحد از قدرت حمله مهاجم توسط سپر دفع شده است.
ضربه جانبی
قدرت ویژه : ضربه جانبی
اگر کارتی، قدرت ویژه ضربه جانبی را داشته باشد، زمانی که وارد جنگ شده و به یک کارت دیگری حمله می کند، علاوه بر ضربه ای که به اندازه قدرت حمله خود وارد کرده، سبب زخمی شدن یکی از کارت های دیگر حریف نیز می شود ( کارت دیگر به صورت اتفاقی تعیین می شود ). به عنوان مثال اگر کارتی با قدرت حمله 5 و قدرت ضربه جانبی 3 به حریف حمله کند. 5 واحد به کارت انتخاب شده حریف ضربه می زند و 3 واحد به یکی از کارت های دیگر او.
سم
قدرت ویژه : سم
اگر کارتی، قدرت ویژه سم را داشته باشد، زمانی که وارد جنگ شده و به یک کارت دیگری حمله می کند، علاوه بر ضربه ای که به اندازه قدرت حمله خود وارد کرده، سبب سمی شدن تمام کارت های دیگر حریف نیز می شود. به عنوان مثال اگر کارتی با قدرت حمله 7 و قدرت سم 2 به حریف حمله کند. 7 واحد به کارت انتخاب شده حریف ضربه می زند و از سلامت تمامی کارت های دیگر حریف نیز به اندازه 2 واحد کم می شود.
شفا
قدرت ویژه : شفا
اگر کارتی، قدرت ویژه شفا را داشته باشد، زمانی که وارد جنگ شده و به کارت دیگری حمله می کند، علاوه بر ضربه ای که به اندازه قدرت حمله خود وارد کرده، سبب افزایش سلامت کارت های دیگر خود می شود. به عنوان مثال اگر کارتی با قدرت حمله 7 و قدرت شفا 2 به حریف حمله کند. 7 واحد به کارت انتخاب شده حریف ضربه می زند و سطح سلامت تمامی کارت های تیم شما، به اندازه 2 واحد افزایش پیدا می کند.
خون خواه
قدرت ویژه : خون خواه
اگر کارتی، قدرت ویژه خون خواه را داشته باشد، زمانی که وارد جنگ شده و به یک کارت دیگری حمله می کند، علاوه بر ضربه ای که به اندازه قدرت حمله خود وارد کرده، به اندازه مقدار تعیین شده برای این قدرت ویژه، از سلامت یکی دیگر از کارت های حریف نیز بر میدارد ( کارت دیگر حریف به صورت اتفاقی تعیین می شود ). به عنوان مثال اگر کارتی با قدرت حمله 5 و قدرت خون خواه 3 به حریف حمله کند. 5 واحد به کارت انتخاب شده حریف ضربه می زند و 3 واحد به یکی دیگر از کارت های دیگر او و در نهایت 3 واحد به سلامت خود قهرمان اضافه می شود.
زندگی
قدرت ویژه : زندگی
اگر کارتی، قدرت ویژه زندگی را داشته باشد، زمانی که وارد جنگ شده و به کارت دیگری حمله می کند، علاوه بر ضربه ای که به اندازه قدرت حمله خود وارد کرده، سبب زنده شدن یکی از قهرمان هایی می شود که در دست های قبل کشته شده اند. در صورتی که قهرمانی کشته نشده باشد، این قدرت ویژه تاثیری نخواهد داشت. همچنین پس از زنده کردن قهرمان، به اندازه مقدار تعیین شده برای این قدرت، سلامتی قهرمان زنده شده شارژ می شود.
مرگ
قدرت ویژه : مرگ
اگر کارتی، قدرت ویژه مرگ را داشته باشد، زمانی که وارد جنگ شده و به یک کارت دیگر حمله می کند، علاوه بر ضربه ای که به اندازه قدرت حمله خود وارد کرده، اگر سلامت کارتی در دست حریف، کمتر یا مساوی با مقدار تعیین شده برای این قدرت ویژه باشد، بلافاصله باعث مرگ آن کارت می شود. به عنوان مثال اگر قدرت ویژه مرگ برای یک کارت 5 بوده و در دست حریف کارتی با سلامت 5 یا کمتر وجود داشته باشد، با استفاده از قدرت ویژه این کارت، می توانید بلافاصله قهرمان دشمن را بکشید.
اغواگر
قدرت ویژه : اغواگر
اگر کارتی، قدرت ویژه اغواگر را داشته باشد، زمانی که وارد جنگ شده و به یک کارت دیگری حمله می کند، علاوه بر ضربه ای که به اندازه قدرت حمله خود وارد کرده، سبب کاهش قدرت حمله یکی از کارت های حریف نیز می شود ( کارت دیگر به صورت اتفاقی تعیین می شود ). به عنوان مثال اگر کارتی با قدرت حمله 5 و قدرت اغواگرا 3 به حریف حمله کند. 5 واحد به کارت انتخاب شده حریف ضربه می زند و 3 واحد از قدرت حمله یکی از کارت های دیگر او کم خواهد شد.
توانگر
قدرت ویژه : توانگر
اگر کارتی، قدرت ویژه توانگر را داشته باشد، زمانی که وارد جنگ شده و به یک کارت دیگری حمله می کند، علاوه بر ضربه ای که به اندازه قدرت حمله خود وارد کرده، سبب افزایش قدرت حمله یکی از کارت های خودی نیز می شود ( کارت دیگر به صورت اتفاقی تعیین می شود ). به عنوان مثال اگر کارتی با قدرت حمله 5 و قدرت توانگر 4 به حریف حمله کند. 5 واحد به کارت انتخاب شده حریف ضربه می زند و 4 واحد به قدرت حمله یکی از کارت های خودی اضافه خواهد شد.
برای اطلاع از آخرین وضعیت سایت، واریزی ها، سفارش ها و...لطفا اجازه ارسال نوتیفیکیشن را فعال نمایید. راهنما