افسانه های ایران | اولین بازی آنلاین ایرانی، با امکان مالکیت، خرید و فروش کارت ها و ابزارها

قوانین مجموعه


هر فرد می تواند یک حساب کاربری در سایت ایجاد کند. ایجاد حساب های کاربری متعدد سبب انسداد تمامی حساب ها و صفر شدن جوایز آنها می شود.
امکان لغو و یا برگشت معامله های انجام شده در بازار میسر نیست و پس از ثبت سفارش، معامله قطعی تلقی می شود.
به کمک
نیاز دارید ؟