افسانه های ایران | اولین بازی آنلاین ایرانی، با امکان مالکیت، خرید و فروش کارت ها و ابزارها

راهنمای بازی


روند بازی
روند بازی
آموزش روند انجام بازی و چگونگی برنده شدن در رقابت ها
ابزارها و کارت ها
ابزارها و کارت ها
معرفی کارت ها، ابزارها و چگونگی مدیریت و استفاده از آنها
خرید و فروش و کسب درآمد
بانک و بازار
روند معامله در بازار و استفاده از بانک برای کسب درآمد
به کمک
نیاز دارید ؟