بازی آنلاین افسانه های ایران

دسترسی سریعورود / ثبت نامافسانه های ایرانگفتگو با پشتیبانموجودی حساب

رده بندی برترین بازیکنان


ماندانا
سطح 11ماندانا
36
12
11
شفا : 24
آپرانیک
سطح 8آپرانیک
27
40
8
ضربه جانبی : 22
4
محمد‌صادق
پانته آ
سطح 19پانته آ
50
50
19
سپر : 20 ، سم : 20
یوتاب
سطح 4یوتاب
15
15
4
زندگی : 10
آذر
سطح 3آذر
14
10
3
زندگی : 8
6
امین
اسفندیار
سطح 10اسفندیار
33
33
10
سپر : 22
گیو
سطح 10گیو
44
22
10
سپر : 22
8
qweroy0...