بازی آنلاین افسانه های ایران

دسترسی سریعورود / ثبت نامافسانه های ایرانگفتگو با پشتیبانموجودی حساب

رده بندی برترین بازیکنان


ماندانا
سطح 21ماندانا
66
22
21
شفا : 44
آپرانیک
سطح 11آپرانیک
36
54
11
ضربه جانبی : 30
5
سامیار311
ماندانا
سطح 12ماندانا
39
13
12
شفا : 26
اسفندیار
سطح 11اسفندیار
36
36
11
سپر : 24
گیو
سطح 11گیو
48
24
11
سپر : 24
6
ƬΉIΣF160
ماندانا
سطح 12ماندانا
39
13
12
شفا : 26
اسفندیار
سطح 11اسفندیار
36
36
11
سپر : 24
گیو
سطح 11گیو
48
24
11
سپر : 24
پانته آ
سطح 22پانته آ
57
57
22
سپر : 23 . سم : 23
پانته آ
سطح 10پانته آ
27
27
10
سپر : 11 . سم : 11
ماندانا
سطح 9ماندانا
30
10
9
شفا : 20
7
a235136141
پانته آ
سطح 22پانته آ
57
57
22
سپر : 23 . سم : 23
پانته آ
سطح 10پانته آ
27
27
10
سپر : 11 . سم : 11
ماندانا
سطح 9ماندانا
30
10
9
شفا : 20
برای اطلاع از آخرین وضعیت سایت، واریزی ها، سفارش ها و...لطفا اجازه ارسال نوتیفیکیشن را فعال نمایید. راهنما